Samtal: Kulturscen i Simrishamn

tor 13 okt  kl 18:00
Kulturhuset Valfisken
Järnvägsgatan 2, Simrishamn

Den tomma spelplatsen – samtal om en kulturscen och konsthall i Simrishamn

Torsdag den 13 oktober kl. 18 i biblioteket i Valfisken, Simrishamn, startar ett panelsamtal med

 • Emilie Larsson, Riksteaterns Distriktsansvariga för Södra Sverige
 • Gunnar Jansson, Pro Musica
 • Jenny Kornmacher, kulturella och kreativa näringar. Region Skåne
 • Martin Martinsson, kulturhusutvecklare f.d. vd i Musik i Syd
 • Representant från besöksnäringen.

Moderator: Susan Bolgar, kulturstrateg

Särskilt inbjudna att delta i samtalet är kulturorganisationerna i kommunen, kulturutövare och representanter för besöksnäringen och framför allt förstås den nyfikna allmänheten.
Samtalet vill fokusera på kulturnäringen och besöksnäringen.

Frågor att samtala kring

 • Varför är det nödvändigt med ett kulturhus i Simrishamns centralort?
 • Finns det en fysisk plats i Simrishamns innerstad?
 • Vilka tekniska förutsättningar behövs för en framtida kulturscen/kulturhus?
 • Vad skulle ett kulturhus betyda för Simrishamns kommuns utveckling, varumärke, ekonomi, besöksnäring, etc?
 • Vad förlorar vi i kommunen med att det inte finns en lämplig kulturlokal?
 • Tankar kring hur ett fortsatt arbete ska gå vidare.

Bakgrund

I centrala Simrishamn saknas idag lokaler för att kunna ta emot professionell scenkonst och konserter. Det finns inte heller längre ett kommunalt galleri för bildkonst.
Inte ens de begränsade utrymmen för den typen av evenemang som tidigare kunde ges på teaterbiografen Grand och Galleri Valfisken finns längre att tillgå.

Detta innebär att exempelvis Riksteatern inte kan erbjuda några föreställningar som kräver större scenutrymme och med minst 200 à 300 platser. Samma sak gäller större konserter eller operagästspel från andra subventionerade verksamheter. Vi måste inse hur frustrerande det är att statsfinansierade föreställningar inte kan komma till Simrishamn. Boende i Simrishamn går därigenom miste om evenemang som redan är statligt finansierade.

De estetiska gymnasielinjerna behöver återställas. Detta krav har varit med från början. Det gäller musik, scenkonst och scenteknik (ljud och ljus). Också här kan en kulturhusscen ge stora möjligheter.

Kultur kan också bli en verklig dragkraft för att bosätta sig här. Vi har två professionella konstutbildningar i Simrishamn där flera av eleverna har bosatt sig permanent i staden.

En större lokal för konferenser och kongresser saknas också i Simrishamn.

Att därför kunna kombinera scenkonst, en konsthall, riktade utbildningar mot scenkonst med konferenser, kommer att bli ett framgångsrecept för att öka kommunens dragningskraft.

Välkomna!
Kulturhusets referensgrupp

Referensgruppen: Torsten Tufvesson, Lisbeth Hagerman, Staffan Olzon, Mats Möller, Martin Martinsson samt kontaktpersonen Jacques Öhlund, tel: 076 264 98 37, jacques@ohlund.biz

Laddar Karta...