Uppskjutet: Årsmöte 2020

lördag 28 mars 2020 kl 14:00
Plats Folkhemmet i Östra Hoby


Uppskjutet: Årsmöte 2020

Tyvärr har vi även bestämt oss att ställa in årsmötet!
I dessa pandemitider var det ingen mening att samla medlemmarna utan vi skjuter på årsmötet till senare.
Återkommer med besked när det blir.

Välkommen till årsmötet lördagen den 28 mars kl 14:00 i Folkhemmet, Ö Hoby.

Väl mött!

OBS kl 17 samma plats finns chans att se föreställningen ”ur Svens skåp” med Marie Öhrn. Som vanligt är det rabatt för medlemmar. << Inställd teater pga coronan

Dagordning

 1. Årsmötets behöriga utlysande.
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer, ordförande. sekreterare, justeringsman.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Motioner (ska lämnas in till styrelsen senast den 3 mars)
 8. Stadgeändring i enlighet med Riksteaterns kongress 2019.
  Vi ska anta den nya normalstadgan för riksteaterförening (§1-10 samt §19-20). Läs nya stadgarna (PDF) så går vi igenom detta tillsammans på mötet.
 9. Fastställande av eventuella arvoden
 10. Verksamhetsplan.
  a) Val av ordförande 2 år
  b) Val av 3 ledamöter 2 år
  c) Val av ersättare 1 år
 11. Val av revisorer jämte två ersättare.
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Vilka som suttit i styrelsen, revisorer och valberedarna hittar du på Kontaktsidan.

Karta Otillgänglig

Kommentarer inaktiverade.