Det uppskjutna årsmötet 2020 (digitalt)

sön 17 maj  kl 16:00 - 17:30

Nu tar vi sats igen för att i coronatider kunna ha årsmöte i Simrishamns Riksteaterförening!
Denna gång gör vi det via internet med videokonferens, så ni kan bulla upp med fin-fikat där hemma i soffan. Ni behöver inte installera något speciellt program men ni behöver sitta vid dator med mic och kamera samt ha bredband.
Instruktioner och årsmötets handlingar skickar vi ut till er efter att ni har anmält er.

OSA senast onsdag 12 maj till info@simteater.se
Vill ni ringa så har Lisbeth Hagerman 070-33 110 33.
Skriv även ert telnr ifall tekniken strular inför mötet och vi behöver få kontakt med er.

Varmt välkomna!

Dagordning

 1. Årsmötets behöriga utlysande.
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer, ordförande. sekreterare, justeringsman.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Motioner (ska lämnas in till styrelsen senast den 3 mars)
 8. Stadgeändring i enlighet med Riksteaterns kongress 2019.
  Vi ska anta den nya normalstadgan för riksteaterförening (§1-10 samt §19-20). Läs nya stadgarna (PDF) så går vi igenom detta tillsammans på mötet.
 9. Fastställande av eventuella arvoden
 10. Verksamhetsplan.
  a) Val av ordförande 2 år
  b) Val av 3 ledamöter 2 år
  c) Val av ersättare 1 år
 11. Val av revisorer jämte två ersättare.
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Vilka som suttit i styrelsen, revisorer och valberedarna hittar du på Kontaktsidan.