Årsmöte

lördag 16 mars 2019 kl 13:00


Årsmöte

Kom och tyck till – var med och påverka i Simrishamns Riksteaterförening!
Vi återkommer om plats och program utöver formalian.

Tipsa valberedningen

Det finns utrymme för dig som medlem att engagera dig mera eller föreslå kandidater till styrelseposter. Det kan handla om att bli styrelseledamot, ersättare i styrelsen eller revisorsersättare.
Kontakta någon i valberedningen ifall du vill arbeta i styrelsen eller har andra förslag.
Välkommen med idéer senast på söndag 10 mars.

Camilla Backman: backmancamilla@hotmail.com, 073 – 531 75 89
Joppe Schmidt: jacob@munkawebb.com, 073 – 315 70 68
Pia Paglialunga: pia@smedstorp.se, 072 – 310 15 13.

Dagordning

§ 1 Årsmötets behöriga utlysande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 5 Revisionsberättelse
§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7 Motioner (behöver vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars)
§ 8 Fastställande av eventuella arvoden
§ 9 Verksamhetsplan
§ 10 Val av ordförande
§ 11 Val av övriga styrelseledamöter, jämte ersättare
§ 12 Val av revisorer jämte två ersättare
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Allmän information
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötets avslutande

Karta Otillgänglig

Kommentarer inaktiverade.