Årsmöte

lör 16 mar  kl 13:00
Hotell Svea
Strandvägen 3, Simrishamn, 27231

Kom och tyck till – var med och påverka i Simrishamns Riksteaterförening!
Förutom själva mötet så kommer vi ha ett samtal kring temat Demokratins gränser och vad vi erbjuder kring det. Dessutom kommer vi att läsa ur demokratiböckerna likt det vi gjorde på bibblan i höstas och ha samtal om demokrati och kulturens roll i det.
(Böckerna är Stina Oscarsons Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig samt ur essäsamlingen Handbok för demokrater i redaktion av Elisabeth Åsbrink, Ola Larsmo och Sverker Sörlin.)

Självfallet bjuds ni på en god soppa med bröd och kaffe – välkomna!

Tipsa valberedningen

Det finns utrymme för dig som medlem att engagera dig mera eller föreslå kandidater till styrelseposter. Det kan handla om att bli styrelseledamot, ersättare i styrelsen eller valberedare.
Kontakta någon i valberedningen ifall du vill engagera dig eller vill föreslå andra.
Välkommen med dina tips gärna innan lördag 23 februari då valberedarna möts nästa gång.

Camilla Backman: backmancamilla@hotmail.com, 073 – 531 75 89
Joppe Schmidt: jacob@munkawebb.com, 073 – 315 70 68
Pia Paglialunga: pia@smedstorp.se, 072 – 310 15 13.

Dagordning

§ 1 Årsmötets behöriga utlysande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 5 Revisionsberättelse
§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7 Motioner (behöver vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars)
§ 8 Fastställande av eventuella arvoden
§ 9 Verksamhetsplan
§ 10 Val av styrelseledamöter samt ersättare
§ 11 Val av revisorer jämte två ersättare
§ 12 Val av valberedning
§ 13 Allmän information
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Laddar Karta...